dn2

interior design: Studio Trenchev Ltd.

architectural visualization: Studio Trenchev Ltd.

client: l. Sirleshtov